Фалшиви пророци: Измамник – агент на Сатана

  • Б’Мидбар / Числа 22:2-25:9
  • Мика / Михей 5:6-6:8
  • Коринтим Алеф / 1 Коринтяни 1:20-31

Б’Мидбар (Числа) {22:41} А на сутринта Валак взе Валаама и го заведе на високите Ваалови места от гдето, той видя людете до крайната им част. {23:1} Тогава Валаам каза на Валака: Издигни ми тук седем жертвеника, и приготви ми тук седем юнеца и седем овена. {23:2} И Валак стори, както рече Валаам; и Валак и Валаам принесоха по юнец и овен на всеки жертвеник. {23:3} После Валаам рече на Валака: Застани близо при всеизгарянето си, и аз ще отида; може би да дойде Господ да ме посрещне; а каквото ми яви ще ти кажа. И отиде на гола височина.

Валаам не бе истински последовател на Бога. Той не бе един от Божиите пророци, нито пък бе член на общността на Израел. Той бе месопотамски астролог, гадател, който явно си бе спечелил репутация, че може да нанася проклятия на хората. Не ни е казано какво е знаел за Бога на Израел, но е ясно, че е имал някакво знание за поклонението на истинския Бог.

В цитираните стихове виждаме, че Валаам използва числото седем. Седем е Божието число за пълнота или завършеност. Защо Валаам използва числото седем (седем олтара, седем юнеца и седем овена) също не знаем. Но знаем, че Валаам бе опортюнист. В крайна сметка алчността победи и той се поддаде на желанията на Валак и скрои зъл план срещу Израел.

Валаам се преструваше, че е Божи човек, но не беше. Той се преструваше, че е Божи пророк, но не беше. Той си мислеше, че е изпратен от Бога, но не беше. Той бе измамник, агент на Сатана.

Това, което искам да кажа, е, че не всеки, който се нарича вярващ, наистина е вярващ.
Матей {7:15} Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.

Йешуа много пъти ни предупреди за хора, които са измамници, които изглежда, че са от Бога, но не са. Той говори за плевелите, които растат заедно с житото (Матей 13:25). Той предупреди за фалшиви овчари, които влизат в кошарата, но не през вратата (Йоан10:1-3) и ни предупреди за крадеца, който идва да открадне, заколи и унищожи (Йоан 10:10). Има много измамници и за съжаление аз съм срещал доста такива през годините. Има дори религиозни организации, които се наричат християни и последователи на Йешуа, но не са. Смущаващо е да видиш как тези организации процъфтяват и отклоняват последователите си от пътя, но Йешуа ни предупреди и за това.

2 Тимотей {4:3} Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, {4:4} и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.

Има една молитва, която евреите казват като част от сутрешните си молитви:
Ти милостиво даряваш човека с мъдрост и даваш прозрение на немощния простосмъртен. Дари ни с милост, като ни дадеш мъдрост, прозрение и проницателност. Благословен да си Ти, който благосклонно ни даваш мъдрост.

Има толкова много заблуда в света днес, толкова много фалшиви учители, включително и фалшиви месиански учители. Те провядват фалшиви доктрини и отклоняват хората от пътя. Валаам изглеждаше добре отвън, но това бе заблуда. В сърцето си той бе също толкова заблуден, колкото Валаак.

Матей {23:25} Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! Защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие.

Не бъдете сред тези, които се отклоняват от пътя, следвайки фалшиви учители и пророци. Помолете Бога да ви даде мъдрост и прозрение, за да избегнете заблудите. Направете споменатата по-горе молитва част от ежедневните си молитви.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail